PORIS

inžinierske a projekčné služby

PORIS je inžiniersko - projekčná a architektonická kancelária, ktorá pôsobí v oblasti stavebníctva so zameraním na komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, komplexnú inžiniersku činnosť a energetickú certifikáciu budov.

V projekčnej činnosti sa špecializujeme na vypracovanie architektonických návrhov a kompletnej projektovej dokumentácie pre pozemné stavby vo všetkých stupňoch (pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre realizáciu stavby).

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme všetky potrebné doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie... Na základe osvedčení poskytujeme výkon činnosti stavebného dozora, autorského dozora projektanta, technického dozora investora a výkon činnosti stavbyvedúceho.

V oblasti energetickej hospodárnosti budov poskytujeme na základe osvedčenia komplexné vypracovanie energetického certifikátu budov a tepelno - technického posúdenia stavby.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

ODBORNÉ PORADENSTVO